Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/oda/oda.hveem.no/wp-content/object-cache.php on line 30

Notice: register_sidebar vart oppkalla på feil måte. Ingen id var definerte i argument-arrayen for sidekolonna «Sidemeny 1». Fell tilbake til «sidebar-1». Sett id til «sidebar-1» manuelt for å få vekk denne meldinga og beholde innhaldet i sidekolonna. Sjå Feilsøking i WordPress for meir informasjon. (Denne meldinga vart lagd til i versjon 4.2.0.) in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3853
Meta Research » Synestetisk design
januar 20, 2010 Off

Meta Research

By in Inspirasjon
Dette er research om resarch, difor tittelen «Meta Reseach».

Research = forske, forskning, gransking

forsking = (vitskapleg) gransking

gransking = det å granske; undersøking, etterrøking, forsking

undersøke = granske, saumfare, ransake; finne ut (om, av)

“Research is to see what everybody else has seen, and to think what nobody else has thought

Albert Szent-Gyorgyi

Generelt om research

Research kan verta definert som søk etter kunnskap eller ein systematisk undersøking for å fastslå fakta. Hovudformålet med research er å oppdage, oppleve og utvikle metodar og system som er til eit framskritt for menneskeleg kunnskap på eit breit område av forståinga av verda og universet. (kjelde wikipedia)

Ordet research er satt saman av orda re- og search. Det peikar på å gera eit nytt søk blant funnet av første søk. F.eks. det å granske eit råmaterial for å finne noko system eller mønster.

“Research is formalized curiosity. It is poking and prying with a purpose.

Zora Neale Hurston (American folklorist and Writer, 1903-1960)

“Research is creating new knowledge.

Neil Armstrong

Ulike forskningsmetodar

 1. Saksstudie («case study»)
 2. Klassifisering
 3. Erfaring
 4. Eksperiment
 5. Intervju
 6. Simulering
 7. Statistisk analyse
 8. Statistisk undersøking

Forskingsprosessen

 1. Valg av tema
 2. Hypotese
 3. Innsamling av data
 4. Analyse av data
 5. Sluttningar/konklusjonar

Advertising people who ignore research are as dangerous as generals who ignore decodes of enemy signals.

David Ogilvy

Om design research

Ei vanleg tolkning av «design research» er det å foreta forskning under  designprosessen. Den overorda hensikten er å auke forståinga som forbetrar designprosessen.

Ein kan dele inn design research i 4 deler (kjelde: iallenkelhet)

 1. Forskning: Oppsett og planlegging av forsking
 2. Observasjon: Metoden og kunsten å intervjue
 3. Innsikt: Få noe ut av funnene
 4. Design: Gjør forskning verdifullt

1. Forskning

Først må ein velgje kva tema ein skal finne ut meir om. Vidare er det vanleg å ha ei problemstilling, ev. ein hypotese ein ynskjer å undesøkje.

2. Observasjon

Når ein har valgt tema og problemstilling å forske på, kan ein finna aktuelle personar å dra ut informasjon i frå. Dette kan gjerast på ulike måtar:

• intervju (viktig med god intervjuteknikk)

• samtale

• spørreundersøkelse

• feltstudie (observasjon)

3. Innsikt

Nå sit ein (forhåpentligvis) med ein bunke råmaterial. Neste steg vil vera å sjå etter eti mønster i det ein har funne og vidare finne ut om dette gir verdifull innsikt som ein kan nytta.

4. Design

Gjer forskinga verdifull…

Eksempel på design research

Design Research prosjekt frå LCC, eit research prosjekt om kjensler

Research på «Using graphic design in your business», gjort av DesignCouncil i UK. Dei snakka med 5 små bedriftar for å finne ut korleis og kvifor dei har brukt ulike formar for grafisk design.

“If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?

Albert Einstein

Kjelder

iallenkelhet om research design

wikipedia om research

wikipedia om design research

visdomsord om research

“Copy from one, it’s plagiarism; copy from two, it’s research.

Wilson Mizner

Tags:

Comments are closed.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3525