Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/oda/oda.hveem.no/wp-content/object-cache.php on line 30

Notice: register_sidebar vart oppkalla på feil måte. Ingen id var definerte i argument-arrayen for sidekolonna «Sidemeny 1». Fell tilbake til «sidebar-1». Sett id til «sidebar-1» manuelt for å få vekk denne meldinga og beholde innhaldet i sidekolonna. Sjå Feilsøking i WordPress for meir informasjon. (Denne meldinga vart lagd til i versjon 4.2.0.) in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3853
Servicedesign » Synestetisk design
februar 12, 2010 Off

Servicedesign

By in Khio
Dagens tema på «Thursday Studios» var servicedesign. Sidan eg forsov meg, skal eg prøve å finne litt ut om dette området innan design på eigenhand – som straff…

Servicedesign er satt saman av orda service og design.

Service: kundeteneste, hjelp, tenesteyting

Design: av lat. designare «peike ut (til eit embete)»; av de- og lat. signum «teikn») formgjeving, særleg av industrivarer og brukskunst; form

Ut av desse orddefiniasjonane kan ein forklare servicedesign som forgjeving av ei teneste.

Definisjon henta frå denne artikkelen på norskdesign.no:

Opplevelsen teller. Derfor har designfagets utvikling de siste årene handlet mer og mer om menneskers behov og brukeropplevelse, enn om produkters form og farge. Å finne og utvikle løsninger til kjente og ukjente utfordringer på nye og bedre måter, kan hevdes å være det viktigste formålet med design i dag. For å oppnå dette, burde det være opplagt å ta utgangspunkt i brukerens behov.

Hva er servicedesign?
Servicedesign er en brukerorientert designdisiplin som handler om nettopp det å designe helhetlige og gode brukeropplevelser rettet mot kundens behov. Det gjelder å sette seg inn i brukerens situasjon, la seg inspirere og finne nye helhetlige løsninger som forbedrer brukssituasjonen og samtidig skaper kundelojalitet.

I tillegg til kundens opplevelse, gjelder også den ansattes opplevelse i høy grad for tjenesteytende virksomheter. Det er et viktig kontaktpunkt for kunden, og virksomheten må derfor forholde seg til deres behov. Hva kan gjøre deres arbeidssituasjon og kontakt med kundene bedre?

Design er mer enn form
Design kan brukes til mye mer enn å formgi produkter – det kan også forme sosiale interaksjoner. Formålet med servicedesign er å forbedre brukeropplevelsen til både ansatte og kunder med immaterielle løsninger som prosesser og systemer, og materielle løsninger som produkter (for eksempel automater). På den måten gir servicedesign tjenesteytende virksomheter i offentlig og privat sektor mulighet til å gjenskape sin forretning og tjenestekonsepter med utgangspunkt i brukerbehov – til å utnytte sitt vekstpotensial.

Det handler om prosess, ikke pene stoler
Det synes å være en økende aksept blant nordmenn for bruk av design til å oppnå estetiske og funksjonelle kvaliteter i produktutvikling. Danmarks lange designtradisjon med gamle ikoner som Arne Jacobsen og Hans Wegner er forbilder i Norge. Men design har kommet mye lenger enn dette og handler om mer enn å sitte godt i en pen stol. På Dansk Designsenters nettside redegjøres det for at designfaget har utviklet seg mer enn mange har forstått. Design kan brukes til å utvikle produkter som redder liv, forbedrer miljøet og øker livskvalitet. Det kan faktisk også brukes i utviklingen av immaterielle løsninger. Dette er et vanskelig budskap å formidle til et samfunn med tradisjonelt syn på design som begrenset til formgivning. Hvordan kan vi bevise at design er en prosess og ikke et resultat?

Som artikkelen seier så handlar det meir og meir om brukaren si oppleving, dette kanskje fordi me lever i eit overflodssamfunn. I staden for å pushe informasjon, må me som kommunikatørar heller tenke på kva behov brukaren har. Det er det eine poenget. Det andre poenget er at me som designarar er meir enn berre formgjevarar – ekspertar på form og farge. Me kan mykje meir, og kjem til å utvikle oss fortløpande etter nye behov. Design som fag er relativt nytt (ca. 1960?) historisk sett. Tendensen nå er at kunnskapen designarar sit med, med designprosess og design thinking, kan nyttast på fleire område enn det tradisjonelle trykk/web-baserte grafisk design området. Som det står i artikkelen kan design brukas til å utvikle produkter som redder liv, forbetrar miljøet og aukar livskvalitet. Det kan faktisk òg brukas i utviklinga av immaterielle (ikkje-materielle) løsningar. Og her er det me som designarar som må kjempe vår kamp, fordi samfunnet elles trur ein designar lagar fine produkt. Me må sjølv definere utviklinga av vår eiga rolle, ingen andre gjer det for oss.

Lenker

servicedesigntools

zoot.no

service.engagement.ac

Service_design

aho.no

superherosupplies.com

kisd.de

Tags: ,

Comments are closed.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3525