Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/oda/oda.hveem.no/wp-content/object-cache.php on line 30

Notice: register_sidebar vart oppkalla på feil måte. Ingen id var definerte i argument-arrayen for sidekolonna «Sidemeny 1». Fell tilbake til «sidebar-1». Sett id til «sidebar-1» manuelt for å få vekk denne meldinga og beholde innhaldet i sidekolonna. Sjå Feilsøking i WordPress for meir informasjon. (Denne meldinga vart lagd til i versjon 4.2.0.) in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3853
Perspektiv på designestetikk » Synestetisk design
februar 13, 2010 Off

Perspektiv på designestetikk

By in Teori

Kom over denne artikkelen: Perspektiver på design-etikk (SNITT 01/2008) som tok opp tema me snakkar ein del om på masteren.

Artikkelen startar med eit sitat frå «First Things First»

Designere som hovedsaklig vier sin kapasitet til reklame, markedsføring og merkevarebygging, støtter – og inneforstått fremmer – et mentalt miljø som er så mettet med kommersielle budskap at det forandrer selve måten borger-forbrukere snakker, tenker, føler, responderer og interagerer. Til en viss grad hjelper vi alle til med å skape en forenklet og uoversiktlig skadelig standard for offentlig kommunikasjon.
– First Things First 2000 – a design manifesto

Vidare snakkar forfattaren Fredrik Eive Refsli om designaren sin måte å respondere på det etiske dilemmaet er å velge kundane med omhu. Kundar som f.eks. ideelle organisasjonar i staden for automatiske storindustriar.

Vi kan ikke løse problemer ved å bruke den samme måten å tenke på som da vi skapte dem.
– Albert Einstein

Forfattaren stiller spørsmålet om kva innverknad designarane verkeleg har i styreromma til dei store bedriftane. Via Einsteins kloke ord ressonerar han fram til at me må finne ein annan måte å tenke på for å finne løysninga på store miljø- og samfunnsmessige problem. Og denne nye måten å tenke på kan springe ut i frå metadesign.

John Wood om Metadesign

Professor i design ved Goldsmiths University of London, John Wood, er initiativtaker til prosjektet Attainable Utopias, og som navnet tilsier, handler prosjektet om å skape oppnåelige utopier. Designforskere i prosjektet foreslår derfor at vi trenger en ny tenkemåte – ‘Metadesign’ – en overordnet tilnærming til design. Nærmere forklart betyr det at vi, ved hjelp av en design-tankegang, kan designe en ny måte å tenke på, som åpner for at tidligere utenkelige løsninger kan ta form og virkeliggjøres. På Attainable-utopias.org kan vi lese at «Design-tenkning fungerer på en annen måte enn kontrollerende, byråkratisk eller juridisk tenkning, ved at den er mindre ‘sannhets-orientert’ og mer resultat-orientert og pragmatisk». Det er altså «design» som er «den nye måten å tenke på».

Design er altså den nye måten å tenke på, som kan løyse dei store problema.

Når vi ser begrepet ‘etikk’ gjennom brillene til John Wood og Dino Karabeg, ser vi at dets mening er helt snudd på hodet. Det er ikke lenger snakk om at vi skal tenke etisk når vi designer, men at det eneste virkelig etiske er å tenke som en designer – en som er i stand til å snu ting på hodet og sette sammen tilsynelatende urelaterte og irrelevante forhold, for å se de store sammenhengene som kan være med på å endre tankegangen vår. Design har blitt et etisk standpunkt.

Det for meg til å konkludere at me som designarar må fokusere på
–  det estetiske
–  det etiske
–  å tenke som ein designar…og å bruke den tankegangen på dei store problema

Så kva er eigentleg designtankegang?

Wikipedia om Design thinking

Design thinking is a process for practical, creative resolution of problems or issues that looks for an improved future result.[1] It is the essential ability to combine empathy, creativity and rationality to meet user needs and drive business success. Unlike analytical thinking, design thinking is a creative process based around the «building up» of ideas. There are no judgments early on in design thinking. This eliminates the fear of failure and encourages maximum input and participation in the ideation and prototype phases. Outside the box thinking is encouraged in these earlier processes since this can often lead to creative solutions

I følge wikipedia er design tenking ein praktisk og kreativ prosess som ser etter løysningar på problem eller spørsmål som treng å forbetring i framtida. Det typiske er å tenke «outside the box» for å finne kreative løysningar.


Tags: , , , , ,

Comments are closed.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3525