Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/oda/oda.hveem.no/wp-content/object-cache.php on line 30

Notice: register_sidebar vart oppkalla på feil måte. Ingen id var definerte i argument-arrayen for sidekolonna «Sidemeny 1». Fell tilbake til «sidebar-1». Sett id til «sidebar-1» manuelt for å få vekk denne meldinga og beholde innhaldet i sidekolonna. Sjå Feilsøking i WordPress for meir informasjon. (Denne meldinga vart lagd til i versjon 4.2.0.) in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3853
Definisjon av designbegrep » Synestetisk design
februar 25, 2010 Off

Definisjon av designbegrep

By in Teori
Dette er eit forsøk på definisjonar av nokre designbegrep  som er i vinden for tida.

Service design er design av tenester. Å bruke kunnskapen me har som designerer til å kunne sette seg inn i kundens behov. Namn på designfelt.

Meta design er ein overordna tilnærming til design. Ved hjelp av design-tankegang – å designe ein ny måte å tenke på – som kan opne opp for at tidlegare utenkelege løysningar kan ta form og virkeleggjeras. Namn på designfelt.

Design Thinking/designtankegang kan definerast som den kreative tankegangen og prosessen utifrå formål og funksjon. Designaren si evne til å stille spørsmål og sjå fleire gode løysningar. Namn på ein metode.

Socially Responsive Design handlar om at me som designarar har eit samfunnsansvar og moglegheit til å gjere verda til ein betre stad gjennom god design. Namn på designfelt.

Relational Design/relasjonell design er konseptuelt og praktisk designvirke som tar utgangspunkt i heilskapen av menneskelege relasjonar og sosiale kontekstar. Namn på designfelt.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3525