Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/oda/oda.hveem.no/wp-content/object-cache.php on line 30

Notice: register_sidebar vart oppkalla på feil måte. Ingen id var definerte i argument-arrayen for sidekolonna «Sidemeny 1». Fell tilbake til «sidebar-1». Sett id til «sidebar-1» manuelt for å få vekk denne meldinga og beholde innhaldet i sidekolonna. Sjå Feilsøking i WordPress for meir informasjon. (Denne meldinga vart lagd til i versjon 4.2.0.) in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3853
Designteori » Synestetisk design
april 28, 2010 Off

Designteori

By in Teori

Design er den planlegginga som legg grunnlaget for det å lage eit kvart objekt eller system. Det kan vera både ein prosess og ein gjenstand. Designprosessen kan defineras som «Forvaltninga av begrensningar». Det første trinnet i designprosessen er identifikasjonen, klassifisering og valg av begrensningar. Prosessen med design held fram ved å manipulere designvariablar for å tilfredsstille dei ikkje-omsettelege begrensningane og optimalisering av det som er omsetteleg.

Design tenkning er ein prosess for praktisk og kreativ løysning av problem eller spørsmål som søker etter eit betre framtidig resultat. Det er ein grunnleggjande evne til å kombinere empati, kreativitet og rasjonalitet for å møte brukarens behov og gjera business til ein suksess. I motsetning til analytisk tenkning, er design tenkning ein kreativ prosess basert rundt det å «bygge opp» idear. Ein skal ikkje dømme for tidleg i design tenkning. Dette eliminerar frykta for å mislukkast, og oppmuntrar heller til å komme med maks av innspel og deltaking i idemyldrings- og prototypefasen. Det å tenke utanfor boksen er oppmuntra i desse tidlele prosessane fordi dette kan ofte føre til kreative løysningar.

Metadesign (eller meta-design) er eit ny begrepsmessig rammeverk som tar sikte på å definere og skape sosiale, økonomiske og tekniske infrastruktur der nye former for design og samarbeid kan skje. Det består av ei rekke praktiske design-relaterte verktøy for å oppnå dette. Som ein metode, er målet å gi næring til framveksta av det tidlegare utenkelege som muligheter eller løsninger gjennom samarbeid med designere innen tverrfaglege «metadesign» lag. Inspirert av måten levende systemer, vil dette nye feltet hjelpe oss å forbedre måten vi spiser, klær oss, bur, kommunisere og lever sammen.

Service Design er det å planlegge og organisere menneske, infrastruktur, kommunikasjon og materielle komponenter i ei teneste, for å betre kvaliteten, samspelet mellom tjenesteleverandøren og kunder og kunden si oppleving. Den auande betydninga, og storleiken på tjenestesektoren, både når det gjeld personar som er sysselsatt og av økonomisk betydning, krever det at tenester er nøyaktig designet for at tjenesteleverandører kan vera konkurransedyktige, og å fortsette å tiltrekke seg nye kunder.

(Kilde)

Social Design Innenfor designverden er sosial design nokre gongar definert som ein designprosess som bidreg til å betre trivselen og levebrødet til menneske. Dette er inspirert av blant anna «Victor Papanek» sin idé om at designarar og kreative fagfolk har eit ansvar og er i stand til å forårsake ei reell forandring i verda gjennom god design. Designarar kan bidra til å designe fleire økologiske produkt ved å nøye velge material dei brukar.Papanek minnar og om at det å handlar om å designe for folks behov heller enn deira ynskje. Ansvarleg design inkluderar mange retningar, og ein av desse er design for den tredje verda. Designarar har ansvaret for dei valga dei gjer i ei designprosess.

Social Responsive Design er design der sosiale problemer er den primære drivaren, og tar mest omsyn til sosiale konsekvensar, der hovudmålet er sosial endring.

Relational Design er ikkje ein bevegelse eller ein stil, men heller ein måte å forstå, utforske, og re-eksaminere  rolla til design og designarar i livssyklusen av gjenstandene som vert produsert. Relational design er berre virkelig fullført innenfor rammen av dens umiddelbare omgivelser eller kontekst.

Kjelder

Metadesign frå wikipedia

Service Design frå wikipedia

Design Thinking frå wikipedia

Design Thinking frå bloggen til Tim Brown

Social Design frå wikipedia

Relational design blogpost

SRVD and Utopia av Maziar Raein

Towards Relational Design frå Design Observer


Tags: , , , , , ,

Comments are closed.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3525