Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/oda/oda.hveem.no/wp-content/object-cache.php on line 30

Notice: register_sidebar vart oppkalla på feil måte. Ingen id var definerte i argument-arrayen for sidekolonna «Sidemeny 1». Fell tilbake til «sidebar-1». Sett id til «sidebar-1» manuelt for å få vekk denne meldinga og beholde innhaldet i sidekolonna. Sjå Feilsøking i WordPress for meir informasjon. (Denne meldinga vart lagd til i versjon 4.2.0.) in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3853
Category: Teori » Synestetisk design

Archive for the ‘Teori’ Category

april 6, 2011 Off

Boklån på tampen

By in Teori

Gombrich, E.H (1997). Art and illusion: a study in the psychology of pictorial representation. London: Phaidon. Christensen, Christa Lykke et. al (1993). Sanseligheder. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. Arnheim, Rudolf (1970). Visual Thinking. London: Faber and Faber. Konsorski-Lang, Silke / Hampe, Michael (2010). The design of material, organism, and minds: different understandings of design. Berlin: Springer. Vernon, […]

Tags:

mars 21, 2011 Off

Boklån mars

By in Teori

Skummelt for meg å droppe innom biblioteket, er jo så altfor mange bøker eg har lyst til å lese, men så altfor lite tid. Poling, Clark V. (1986). Kandinsky’s Teaching at the Bauhaus. Color Theory and Analytical Drawing. Rizzoli International Publications, Inc., New York. Kandinsky, Wassily (1979). Point and Line to Plane. Dover publication, Inc., […]

Tags: ,

mars 3, 2011 Off

John Whitney

By in Inspirasjon, Teori

John Whitney, Sr (8 april 1917 – 22. september, 1995) var ein amerikansk animatør, komponist og oppfinnar, rekna for å vera far til dataanimasjon. Utvikling av datateknologi har særskild ført til at musikk og bilete kan samankoplast, både for redigering og til «performance». John Whitney Sr, som arbeida med filmproduksjon på tvers av tre store […]

Tags: ,

mars 3, 2011 Off

Levert første utkast på avhandlinga!

By in Dagbok, Teori

Nå har me levert første utkastet på avhandlinga som skal dokumentere og drøfte prosjektet våras. Antall ord er satt til 4.000-9.000 ord, eg enda med 13.000 så jobben for meg framover er å spisse og komprimere ned informasjonen. Forord Dette masterprosjektet er ei undersøking av slektskapet mellom det auditive og det visuelle, sett frå eit […]

Tags: ,

februar 1, 2011 Off

How many senses do you have? – Qi – BBC

By in Inspirasjon, Teori

Aristotles sa me at me hadde 5 sanser, som gjeld den dag i dag. Men kva med balanse, sult, å føle temperaturskilnad, kvifor er ikkje det definert som sanser? Prosjektet mitt handlar nettopp dette, kvifor skal me absolutt separere syn frå hørsel. Og/eller er det ein «multisans», som går på kryss og som er overordna? […]

Tags:

januar 21, 2011 Off

Eit studie i synkrese og framprovosert synestesi

By in Teori

Innleiing Dei første 35 leveåra til filmen var utan synkronisert lyd. Ein hadde gjerne ein kommentator som fortalde tilskodarane kva som skjedde og las dialogen mellom skodespalarane. Seinare kom ein på å skriva utsegnene ned og visa dei i sjølve filmen. Det var òg vanleg å få ein musikar til å akkompagnera filmen med musikk som […]

Tags: , , ,

januar 17, 2011 1

Evalueringskriteria

By in Teori

SYNTESE AV TEORI OG PRAKSIS – er teori og praksis knytt saman? – er designarbeidet eit visuelt argument for den skriftlege tematiseringa i avhandlinga? SYNTESE AV DET VISUELLE OG DET AUDITIVE – er kvaliteten på det auditive (lyd) og det visuelle (video) er interessant i seg sjølv? Og gir det ein ekstra verdi fordi det […]

Tags: , ,

januar 6, 2011 Off

Audiovisuell komposisjon

By in Teori

Slektskapet mellom audio- og visuelt materiell er komplekst. Dei gir båe effektar for seg sjølv, om dei vert oppfatta isolert. Desse effektane er vanskelege å diskutere i seg sjølv, til trass for åtskiljinga. I kombinasjon vert det endå verre. Chion [1] hevdar at når audio- og visuelt materiell vert samanspleisa, så fører dette til nye […]

Tags: , , ,

januar 5, 2011 Off

Interaction of elements

By in Teori

Communicators do not create meaning: they appropriate form and place it in context where elements interact to create meaning. (Monk 1991)

Tags:

desember 29, 2010 Off

Audiovisuell persepsjon

By in Teori

Persepsjon Med sansane våras oppfattar me verda rundt oss. Auga registrerar visuell informasjon og øyra registrerar auditiv informasjon. Det er sjeldant at me berre sansar med ein sans, vanlegvis nyttar me ein kombinasjon av våre fem tildelte sansar for å oppfatte verda. Sansane våras er altså ikkje isolert frå kvarandre. Dei samarbeidar, noko som har […]

Tags: , ,


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3525