Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/oda/oda.hveem.no/wp-content/object-cache.php on line 30

Notice: register_sidebar vart oppkalla på feil måte. Ingen id var definerte i argument-arrayen for sidekolonna «Sidemeny 1». Fell tilbake til «sidebar-1». Sett id til «sidebar-1» manuelt for å få vekk denne meldinga og beholde innhaldet i sidekolonna. Sjå Feilsøking i WordPress for meir informasjon. (Denne meldinga vart lagd til i versjon 4.2.0.) in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3853
synesteshia » Synestetisk design

Posts Tagged ‘synesteshia’

januar 24, 2011 Off

The Emotion Organ

By in Inspirasjon

I helga vår eg på kurs i videoprosjektering. Der traff eg fleire interesssante personar, som kryssar feltet eg jobbar med. F.eks. dansar/koregraf/kunstnar Amanda Steggel, som har jobba med temaet synestesi og kunst. Tekst og bilete frå: novare.no The Emotion Organ, et ombygget salon-orgel fra 1985 der du selv kan frambringe lys, farge, beve- gelse, lyd […]

Tags: , , , ,

januar 6, 2011 Off

Audiovisuell komposisjon

By in Teori

Slektskapet mellom audio- og visuelt materiell er komplekst. Dei gir båe effektar for seg sjølv, om dei vert oppfatta isolert. Desse effektane er vanskelege å diskutere i seg sjølv, til trass for åtskiljinga. I kombinasjon vert det endå verre. Chion [1] hevdar at når audio- og visuelt materiell vert samanspleisa, så fører dette til nye […]

Tags: , , ,

desember 29, 2010 Off

Audiovisuell persepsjon

By in Teori

Persepsjon Med sansane våras oppfattar me verda rundt oss. Auga registrerar visuell informasjon og øyra registrerar auditiv informasjon. Det er sjeldant at me berre sansar med ein sans, vanlegvis nyttar me ein kombinasjon av våre fem tildelte sansar for å oppfatte verda. Sansane våras er altså ikkje isolert frå kvarandre. Dei samarbeidar, noko som har […]

Tags: , ,

november 26, 2010 Off

Er me alle synestetikarar?

By in Teori

Forskarar frå Oxford University har funne ut at folk koplar lavere tonehøgd med større og meir avrunda formar. Me er alle i stand til «å høyre» former og storleikar, og kanskje til og med «smake» lydar, ifølgje forskarar. Artikkel publisert i BBC News. Synestesi i seg sjølv er ein sjeldan og uvanleg tilstand som ein […]

Tags: ,

november 25, 2010 Off

Guardian skriv om synestesi

By in Teori

Foto: Yale Joel/Time & Life/Getty frå Guardian.co.uk. Vart nyleg tipsa av Maziar om eit innlegg om synestesi i Guardian. Dei omtalar synestesi som ein harmlaus nevrologisk tilstand, der aktivitet i ein sensorisk modalitet, som syn eller hørsel, framkallar automatisk og ufrivillege perseptuelle opplevingar i ein annan sans, som kan skyldast ei auke i krysskoplingar mellom […]

Tags: ,

november 24, 2010 Off

5 kriterium for synestesi

By in Teori

Ein av dei ledande forskarane på synestesi har identifisert følgjande kriterium for synestesi: Synestesi er ufrivilleg og automatisk Synestetiske opplevingar er ofte romlege utvidingar, at dei eksisterar ein bestemt stad. Synestetikarane snakkar om «å sjå på», eller «gå til» ein bestemt stad for å ivareta opplevinga Synestetiske sansefornemmingar er konsistente og generiske Synestesi er høgst […]

Tags: ,

november 24, 2010 Off

Metafor vs. synestesi

By in Teori

I vår daglegtale nyttar me kryss-sensoriske metaforar som «sur vind», «stikkande latter» og «skarp ost». Desse kan minne om synestetiske opplevingar eller skildringar. Men ekte, nevrologisk synestesi skjer automatisk og ufrivillig. F.eks. vil bokstaven A for nokon opplevast som raud. Den vil då alltid opplevast raud gjennom heile livet, utan at ein må tenke over […]

Tags: ,

november 14, 2010 Off

Filmklipp der dei omtalar synestesi

By in Inspirasjon

Fekk tips i frå Birgitte, som gjekk master i design i fjor på KHiO, om dette klippet, der dei snakkar om lyd og fargesynestesi. Frå filmen «and the ship sailed on». Den typen synestesi som vert omtala her vert kalla for lyd->farge synestesi. Når ein høyrer lyd, som lyden av ei stemme, eller ein tone, […]

Tags:

oktober 27, 2010 Off

Eksperiment veke 43, Visual:Audio

By in Eksperiment

Nytt semester, nye eksperiment. Testa eit lite prosjekt på vis. kom. klassa mi i går. Eg ba dei lage den lyden dei følte for når dei såg dei ulike videosekvensane. Dette ut i frå ulike hypotesar som eg har satt opp. Noko fungerte bra og noko fungerte ikkje så bra – noko eg tar med […]

Tags: , , ,

oktober 27, 2010 Off

Foredrag om synestesi av Bruno Laeng

By in Teori

Eg var nyleg på eit foredrag om synestesi av Bruno Laeng, ein professor på Universitetet i Blindern. Foredraget var arrangert av Norsk komponist forening og NOPA, og Bruno snakka om synestesi i lys av musikk og komponering. I fire veker har eg lese om synestesi og design og tenkt på korleis eg skal vinkle masterprosjektet […]

Tags: ,


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3525