Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/oda/oda.hveem.no/wp-content/object-cache.php on line 30

Notice: register_sidebar vart oppkalla på feil måte. Ingen id var definerte i argument-arrayen for sidekolonna «Sidemeny 1». Fell tilbake til «sidebar-1». Sett id til «sidebar-1» manuelt for å få vekk denne meldinga og beholde innhaldet i sidekolonna. Sjå Feilsøking i WordPress for meir informasjon. (Denne meldinga vart lagd til i versjon 4.2.0.) in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3853
text » Synestetisk design

Posts Tagged ‘text’

mars 3, 2011 Off

Levert første utkast på avhandlinga!

By in Dagbok, Teori

Nå har me levert første utkastet på avhandlinga som skal dokumentere og drøfte prosjektet våras. Antall ord er satt til 4.000-9.000 ord, eg enda med 13.000 så jobben for meg framover er å spisse og komprimere ned informasjonen. Forord Dette masterprosjektet er ei undersøking av slektskapet mellom det auditive og det visuelle, sett frå eit […]

Tags: ,

januar 21, 2011 Off

Eit studie i synkrese og framprovosert synestesi

By in Teori

Innleiing Dei første 35 leveåra til filmen var utan synkronisert lyd. Ein hadde gjerne ein kommentator som fortalde tilskodarane kva som skjedde og las dialogen mellom skodespalarane. Seinare kom ein på å skriva utsegnene ned og visa dei i sjølve filmen. Det var òg vanleg å få ein musikar til å akkompagnera filmen med musikk som […]

Tags: , , ,

januar 17, 2011 1

Evalueringskriteria

By in Teori

SYNTESE AV TEORI OG PRAKSIS – er teori og praksis knytt saman? – er designarbeidet eit visuelt argument for den skriftlege tematiseringa i avhandlinga? SYNTESE AV DET VISUELLE OG DET AUDITIVE – er kvaliteten på det auditive (lyd) og det visuelle (video) er interessant i seg sjølv? Og gir det ein ekstra verdi fordi det […]

Tags: , ,

januar 6, 2011 Off

Audiovisuell komposisjon

By in Teori

Slektskapet mellom audio- og visuelt materiell er komplekst. Dei gir båe effektar for seg sjølv, om dei vert oppfatta isolert. Desse effektane er vanskelege å diskutere i seg sjølv, til trass for åtskiljinga. I kombinasjon vert det endå verre. Chion [1] hevdar at når audio- og visuelt materiell vert samanspleisa, så fører dette til nye […]

Tags: , , ,

desember 29, 2010 Off

Audiovisuell persepsjon

By in Teori

Persepsjon Med sansane våras oppfattar me verda rundt oss. Auga registrerar visuell informasjon og øyra registrerar auditiv informasjon. Det er sjeldant at me berre sansar med ein sans, vanlegvis nyttar me ein kombinasjon av våre fem tildelte sansar for å oppfatte verda. Sansane våras er altså ikkje isolert frå kvarandre. Dei samarbeidar, noko som har […]

Tags: , ,

desember 5, 2010 Off

Jean-Luc Godard sine kloke ord vs. mine mindre kloke ord om masterprosjektet

By in Dagbok, Teori

Jean-Luc Godard (født 3. desember 1930) er en fransk-sveitsisk filmregissør, og regnes som en av de mest betydningsfulle innen Nouvelle Vague, eller «Den nye franske bølge» innen film. Jean-Luc Godard vendte tilbake til Paris i 1948 for å studere. Fra før av hadde han studert i Nyon i Sveits. I bydelen Latinerkvarteret i Paris ble […]

Tags: , , ,

november 26, 2010 Off

Er me alle synestetikarar?

By in Teori

Forskarar frå Oxford University har funne ut at folk koplar lavere tonehøgd med større og meir avrunda formar. Me er alle i stand til «å høyre» former og storleikar, og kanskje til og med «smake» lydar, ifølgje forskarar. Artikkel publisert i BBC News. Synestesi i seg sjølv er ein sjeldan og uvanleg tilstand som ein […]

Tags: ,

november 25, 2010 Off

Guardian skriv om synestesi

By in Teori

Foto: Yale Joel/Time & Life/Getty frå Guardian.co.uk. Vart nyleg tipsa av Maziar om eit innlegg om synestesi i Guardian. Dei omtalar synestesi som ein harmlaus nevrologisk tilstand, der aktivitet i ein sensorisk modalitet, som syn eller hørsel, framkallar automatisk og ufrivillege perseptuelle opplevingar i ein annan sans, som kan skyldast ei auke i krysskoplingar mellom […]

Tags: ,

november 24, 2010 Off

5 kriterium for synestesi

By in Teori

Ein av dei ledande forskarane på synestesi har identifisert følgjande kriterium for synestesi: Synestesi er ufrivilleg og automatisk Synestetiske opplevingar er ofte romlege utvidingar, at dei eksisterar ein bestemt stad. Synestetikarane snakkar om «å sjå på», eller «gå til» ein bestemt stad for å ivareta opplevinga Synestetiske sansefornemmingar er konsistente og generiske Synestesi er høgst […]

Tags: ,

november 24, 2010 Off

Metafor vs. synestesi

By in Teori

I vår daglegtale nyttar me kryss-sensoriske metaforar som «sur vind», «stikkande latter» og «skarp ost». Desse kan minne om synestetiske opplevingar eller skildringar. Men ekte, nevrologisk synestesi skjer automatisk og ufrivillig. F.eks. vil bokstaven A for nokon opplevast som raud. Den vil då alltid opplevast raud gjennom heile livet, utan at ein må tenke over […]

Tags: ,


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3525