Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/oda/oda.hveem.no/wp-content/object-cache.php on line 30

Notice: register_sidebar vart oppkalla på feil måte. Ingen id var definerte i argument-arrayen for sidekolonna «Sidemeny 1». Fell tilbake til «sidebar-1». Sett id til «sidebar-1» manuelt for å få vekk denne meldinga og beholde innhaldet i sidekolonna. Sjå Feilsøking i WordPress for meir informasjon. (Denne meldinga vart lagd til i versjon 4.2.0.) in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3853
text » Synestetisk design

Posts Tagged ‘text’

november 22, 2010 Off

Begrep

By in Teori

Desse begrepa jobbar eg med for å auke forståinga av det eg held på med i masterprosjektet. abstraksj’on -en, -ar, -ane (tanke, omgrep) analog’i -en, -ar, -ane (samsvar, likskap) assosiasj’on -en, -ar, -ane (samband mellom to (el. fleire) tankar, førestellingar el. sanseinntrykk slik at det eine (lett) kallar fram det (dei) andre i medvitet) audiovisuell […]

Tags:

oktober 16, 2010 2

Masterprosjektdefinering: Lyden av rørsle

By in Teori

Dette masterprosjektet handlar om sanseblanding, synestesi. Eg tek opp kva det går ut på, i håp om å forstå kva me kan lære av det og viktigare korleis me kan dra nytte av det i visuell kommunikasjon. Eg vil fokusere på den forma eg sjølv kan relatere mest til, nemleg «hearing motion», å høyre rørsle, […]

Tags: , ,

april 29, 2010 Off

Designbegrep ↔ masterprosjektet

By in Teori

I dag snakka klassa, Theo og Maziar om korleis kvart enkelt masterprosjekt er linka opp til designbegrepa servicedesign, metadesign, design thinking, social responsive design og realtional design. Eg trur mitt masterprosjekt om musikk+design er linka mest opp mot design thinking. Dette fordi det handlar om for meg å tenke nytt og sjå nye moglegheitar innan […]

Tags: , , ,

april 28, 2010 Off

Designteori

By in Teori

Design er den planlegginga som legg grunnlaget for det å lage eit kvart objekt eller system. Det kan vera både ein prosess og ein gjenstand. Designprosessen kan defineras som «Forvaltninga av begrensningar». Det første trinnet i designprosessen er identifikasjonen, klassifisering og valg av begrensningar. Prosessen med design held fram ved å manipulere designvariablar for å tilfredsstille […]

Tags: , , , , , ,

februar 25, 2010 Off

Definisjon av designbegrep

By in Teori

Dette er eit forsøk på definisjonar av nokre designbegrep  som er i vinden for tida. Service design er design av tenester. Å bruke kunnskapen me har som designerer til å kunne sette seg inn i kundens behov. Namn på designfelt. Meta design er ein overordna tilnærming til design. Ved hjelp av design-tankegang – å designe […]

Tags: , , , , , ,


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3525