Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/oda/oda.hveem.no/wp-content/object-cache.php on line 30

Notice: register_sidebar vart oppkalla på feil måte. Ingen id var definerte i argument-arrayen for sidekolonna «Sidemeny 1». Fell tilbake til «sidebar-1». Sett id til «sidebar-1» manuelt for å få vekk denne meldinga og beholde innhaldet i sidekolonna. Sjå Feilsøking i WordPress for meir informasjon. (Denne meldinga vart lagd til i versjon 4.2.0.) in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3853
thursday studio » Synestetisk design

Posts Tagged ‘thursday studio’

desember 7, 2010 2

Eksperiment: (Audio->Vision)-assosiasjon

By in Eksperiment

Gjennomførte eit lite eksperiment med klassa mi i dag på tirsdagsveiledninga. Målet med eksperimentet var å kartlegge assosiasjonen mellom det visuelle og det auditive. Det var åtte deltakar som deltok. Kvar deltakar fekk utdelt to gule lappar med symbol på, oppgåva gjekk ut på å ta stilling til kva symbol som representerte kva lyd. Eg […]

Tags: , , , ,

april 29, 2010 Off

Designbegrep ↔ masterprosjektet

By in Teori

I dag snakka klassa, Theo og Maziar om korleis kvart enkelt masterprosjekt er linka opp til designbegrepa servicedesign, metadesign, design thinking, social responsive design og realtional design. Eg trur mitt masterprosjekt om musikk+design er linka mest opp mot design thinking. Dette fordi det handlar om for meg å tenke nytt og sjå nye moglegheitar innan […]

Tags: , , ,

april 28, 2010 Off

Designteori

By in Teori

Design er den planlegginga som legg grunnlaget for det å lage eit kvart objekt eller system. Det kan vera både ein prosess og ein gjenstand. Designprosessen kan defineras som «Forvaltninga av begrensningar». Det første trinnet i designprosessen er identifikasjonen, klassifisering og valg av begrensningar. Prosessen med design held fram ved å manipulere designvariablar for å tilfredsstille […]

Tags: , , , , , ,

februar 25, 2010 Off

Definisjon av designbegrep

By in Teori

Dette er eit forsøk på definisjonar av nokre designbegrep  som er i vinden for tida. Service design er design av tenester. Å bruke kunnskapen me har som designerer til å kunne sette seg inn i kundens behov. Namn på designfelt. Meta design er ein overordna tilnærming til design. Ved hjelp av design-tankegang – å designe […]

Tags: , , , , , ,

februar 13, 2010 Off

Perspektiv på designestetikk

By in Teori

Kom over denne artikkelen: Perspektiver på design-etikk (SNITT 01/2008) som tok opp tema me snakkar ein del om på masteren. Artikkelen startar med eit sitat frå «First Things First» Designere som hovedsaklig vier sin kapasitet til reklame, markedsføring og merkevarebygging, støtter – og inneforstått fremmer – et mentalt miljø som er så mettet med kommersielle […]

Tags: , , , , ,

februar 12, 2010 Off

Servicedesign

By in Khio

Dagens tema på «Thursday Studios» var servicedesign. Sidan eg forsov meg, skal eg prøve å finne litt ut om dette området innan design på eigenhand – som straff… Servicedesign er satt saman av orda service og design. Service: kundeteneste, hjelp, tenesteyting Design: av lat. designare «peike ut (til eit embete)»; av de- og lat. signum «teikn») formgjeving, særleg […]

Tags: ,

februar 8, 2010 Off

Thursday studio

By in Khio

Tema til Thursday studio våren 2010 28.01 Research – Editing Process/Design Thinking (Research Portfolio) 04.02 Interaction (Party Tricks) 11.02 Service Design (Napkin Sketches in Role Play [exploring the AT-ONE model for service design]) 25.02 Environment and Social Responsibility (SRVD – individual MA projects in context) 11.03 Future Designer / What is a designer? (Tools for […]

Tags: ,

februar 4, 2010 Off

Interaksjon

By in Khio

Kvar torsdag samlast heile klassen på første året master for å ha eit felles forum der me tar opp ulike tema. Der presenterer me relevante bøker, snakkar om relevante temaer og har ulike besøk frå designstudio og liknande utanfrå. Denne gongen hadde me boktemaet interaksjon. Ida starta dagen med to gruppeøvelser før ho presenterte to […]

Tags: , , , ,

februar 1, 2010 Off

Eit metaforisk prosesstre

By in Dagbok

Forrige torsdag laga me i 1 MA eit metaforisk prosesstre over korleis me tenker input/output i forhold til vår masterutdanning. Under bakken, i røttene ligg all kunnskap og research som me foretar oss. Dette blir tatt opp i stammen, som er sjølve masteren, og forgreiner seg ut i ulike greiner, som «resultat» som spirer ut […]

Tags: , ,

januar 20, 2010 Off

Meta Research

By in Inspirasjon

Dette er research om resarch, difor tittelen «Meta Reseach». Research = forske, forskning, gransking forsking = (vitskapleg) gransking gransking = det å granske; undersøking, etterrøking, forsking undersøke = granske, saumfare, ransake; finne ut (om, av) “Research is to see what everybody else has seen, and to think what nobody else has thought Albert Szent-Gyorgyi Generelt om […]

Tags:


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home/oda/oda.hveem.no/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3525